Brexit2018-08-06T12:57:11+00:00

Brexit a studia w Wielkiej Brytanii

Czym jest Brexit i jakie ma znaczenie dla studentów z Unii Europejskiej?

„Brexit” jest nazwą procesu opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, które zostało zapoczątkowane przez referendum w czerwcu 2016 roku.

Wraz z Brexitem brytyjski funt radykalnie stracił na wartości w porównaniu do innych walut np. dolara czy euro. Inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła a mieszkańcy zaczęli odczuwać skutki referendum w postaci droższych wakacji oraz dóbr zagranicznych, również podrosła cena podstawowych produktów spożywczych.

Wraz z postępem w negocjacjach miedzy Wielką Brytanią a Unią Europejską sytuacja funta i przyszłości UK stabilizuje się. Funt w marcu 2018 miał najlepsze notowania ze wszystkich walut. Dodatkowo Deutsche Bank przewiduje dalszy wzrost funta w kwietniu 2018.

Wielka Brytania jest najchętniej wybierana przez Polaków jeśli chodzi o studia za granicą. Według danych UCAS (Undergraduate Courses At Universities And College) liczba podań studentów z Polski składanych na brytyjskie uczelnie za pośrednictwem systemu UCAS od 2013 roku systematycznie rośnie. W 2016 roku w UK studiowało ponad 5 tysięcy Polaków oraz prawie 125 tysięcy studentów z innych krajów Unii Europejskiej. Wraz z ogłoszeniem Brexitu liczba Polskich studentów na uniwersytetach brytyjskich znacznie wzrosła.

Również wraz z ogłoszeniem przez Wielką Brytanię Brexitu pod znakiem zapytania stanęły zasady, na jakich studenci z krajów Unii Europejskiej  będą mogli studiować na brytyjskich uczelniach.

Oświadczenie szefa resortu nauki Zjednoczonego Królestwa zabrzmiało optymistycznie. Wyjaśnił, że nie nastąpią nagłe zmiany warunków dla osób z krajów UE, które już studiują w Wielkiej Brytanii. Jednak oświadczył, że w dalszej perspektywie wpływ wyników referendum na szkolnictwo wyższe i sektor badań będzie częścią szerszej dyskusji z Unią Europejską.

Oznaczało to, że studenci z Polski jak i pozostałych państw Unii Europejskiej którzy już uczą się w Wielkiej Brytanii – nawet jeśli opuści ona Unię Europejską – będą mogli dokończyć studia na dotychczasowych zasadach.

Również studenci którzy rozpoczną studia w Wielkiej Brytanii we wrześniu 2018 roku będą nadal mieli prawo do otrzymania kredytu na pokrycie czesnego na tych samych korzystnych zasadach co Brytyjczycy.

Studenci, którzy podejmą studia we wrześniu 2019 roku, prawdopodobnie również mogą liczyć na finansowanie od rządu brytyjskiego. Wszystko wskazuje na to, że rok 2020 również pozostanie w tej kwestii bez zmian.

Nie wiadomo jednak, czy opłaty za studia licencjackie i magisterskie oraz system studenckich pożyczek nie ulegną zmianie w kolejnych latach. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii jest znaczącym sektorem jej gospodarki , przynoszącym pokaźne zyski, dlatego uczelniom zależy na tym, by nadal pozostały preferencyjne zasady studiowania w UK.

Pozytywny scenariusz dla przyszłych studentów w Wielkiej Brytanii jest taki, że UK wkroczy do EEA czyli European Economic Area i dostanie takie warunki jak Norwegia czy Szwajcaria, co prawdopodobnie pozwoli na zachowanie dotychczasowych warunków, na przykład odnośnie Student Finance, czyli fundingu.

This website uses cookies and third party services. OK