Maintenance Loan2018-07-29T17:01:54+00:00

Pożyczka MAINTENANCE LOAN

(na utrzymanie)

Środki na pokrycie kosztów utrzymania, czyli Maintenance Loan,  przyznawane są przez organizację  rządową Student Finance England.

Najwyższa możliwa kwota kredytu na utrzymanie, jaką można otrzymać od Student Finance, to £8,430 rocznie. Wyjątkiem jest Londyn, tam maksymalna kwota jaka przysługuje studentom wynosi £11,002, ze względu na wysokie koszty utrzymania.

Wysokość kredytu zależy od wysokości zarobków Twoich rodziców, połączonych z Twoimi zarobkami (tzw. household income).

Aby dostać pożyczkę na życie, trzeba kwalifikować się do statusu Migrant Worker.

“EU migrant worker” czyli obywatel EU pracujący w Wielkiej Brytanii i spełniający następujące kryteria:

  • musi pracować minimalnie 10 godzin tygodniowo

  • £7,550 rocznych zarobków (choć w wielu przypadkach wystarcza mniej)

  • wniosek o Maintenance Loan możesz wysłać dopiero po przepracowaniu minimalnie 3 miesięcy w Wielkiej Brytanii.

Czy  pożyczkę otrzymasz i w jakiej wysokości  zależy od indywidualnej oceny Twojej sytuacji.

Kredyt spłacasz na tych samych zasadach co Tuition Fee Loan.

Jako, że proces aplikacji o Student Finance jest stosunkowo skomplikowany, oferujemy bezpłatną pomoc i konsultacje również w tym zakresie.

Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań!

This website uses cookies and third party services. OK