Kredyt na czesne2018-08-06T12:46:19+00:00

Kredyt na czesne (Tuition Fee Loan)

Pożyczka udzielana jest przez rząd brytyjski.

Pożyczka pokrywa 100 % czesnego. Zasady spłaty są bardzo korzystne, pieniądze za czesne są przesyłane bezpośrednio do uczelni. Na drugim i trzecim roku  należy wypełnić wniosek dla „continuing students” żeby potwierdzić swoją kontynuację studiów na danej uczelni.

Zasady spłaty pożyczki są zasadami rządowymi i dotyczą każdego uniwersytetu i każdej instytucji edukacji wyższej w Anglii.

Tuition Fee Loan przysługuje każdemu kto:

– otrzymał i potwierdził „ofertę” miejsca na uczelni w Wielkiej Brytanii

– jest obywatelem Unii Europejskiej
– nie jest absolwentem szkoły wyższej (nie posiada dyplomu licencjata lub magistra)
– nie przekroczył 60-ego roku życia w dniu złożenia wniosku.

Pożyczkę spłacasz rok po studiach ale tylko wtedy gdy zaczniesz pracować i Twoje zarobki przekroczą ustalony próg dochodowy („threshold”) dla kraju w którym będziesz pracować.

Gdy nie przekraczasz ustalonego progu „threshold” w kraju gdzie pracujesz lub  przerywasz pracę – spłata pożyczki jest zawieszana.

W Anglii próg zarobków „threshold” to 21 tysięcy funtów-brutto rocznie, w Polsce to 8400 funtów brutto rocznie.

Jeśli przekroczysz próg dochodowy „threshold” spłacasz tuition fee loan w wysokości 9% od sumy, o którą dany próg przekroczyłeś.

Oto przykład:

jeśli w Polsce zarobiłeś w przeliczeniu na funty, 10 000 funtów rocznie, spłacasz pożyczkę w wysokości 9% od nadwyżki, czyli od 1600 funtów.

Zarobki rodziców nie mają znaczenia.

Jeżeli nie osiągniesz progu „threshold” nie trzeba będzie pożyczki spłacać a po 30 latach pożyczka zostanie oficjalnie umorzona, czyli studia będą bezpłatne.

Forma spłat pożyczki – pracodawca będzie  automatycznie odliczał ratę co miesiąc z Twojego wynagrodzenia (przed potrąceniem podatku) zanim jeszcze wpłynie na Twoje konto.

Jeżeli po ukończeniu studiów będziesz chciał wyjechać i  pracować w innym kraju, będziesz musiał zawiadomić o takiej sytuacji Student Loans Company i wypełnić formularz Overseas Income Assessment.

Jak widzisz studia w Anglii są dostępne dla każdego!

This website uses cookies and third party services. OK