Referencje2018-08-06T11:51:11+00:00

Referencje

Referencje na studia to list polecający kandydata na wybrany kierunek studiów.

List referencyjny jest  bardzo ważnym elementem aplikacji na studia w Wielkiej Brytanii, ma na celu poinformować przedstawicieli  uczelni, jakie zdanie mają o Tobie inni. List polecający ma pomóc kandydatowi.

Referencje na studia w Wielkiej Brytanii powinna napisać osoba zaufania publicznego – nauczyciel, profesor, korepetytor, trener, pracodawca itp.

Aby wybrana osoba dobrze napisała Ci referencje, to bardzo ważne jest, żeby  została dobrze przez Ciebie  poinformowana. Wyjaśnij, w jakim celu potrzebujesz referencji, opisz, na jaki kierunek lub kierunki aplikujesz, wówczas  osoba pisząca referencje wie komu Cię rekomenduje oraz będzie  mogła dostosować referencje do określonych wymagań.

Celem referencji jest:

  • Przedstawienie ucznia jako pracowitego, odpowiedzialnego i rzetelnego – (informacja o tym, jak wykonujesz swoje zadania i obowiązki, cechach charakteru itp.),

  • Ocena Twojego przygotowania do studiów i trafność wyboru kierunku – (informacja o Twoich zainteresowaniach, sukcesach, osiągnięciach naukowych oraz pozanaukowych, działalności itp.),

  • Ocena Twoich możliwości – (informacja o Twojej wiedzy, cechach, ambicjach, umiejętnościach, które pomogą Ci osiągnąć sukces na uczelni w obcym kraju, 

  • Pokazać, że kandydat jest osobą dojrzałą, która potrafi podejmować samodzielnie świadome decyzje.

Ocena i informacje zawarte w referencjach powinny być uzasadnione, oraz poparte przykładem.

Należy określić kto pisze referencje dla kandydata – poprzez opisanie skąd, jak dobrze i jak długo się znacie, aby przekonać komisję rekrutacyjną, że znacie kandydata na tyle dobrze aby przedstawić go wiarygodnie, rzetelnie i polecić go na wybrane studia.

Ważne jest skoncentrowanie uwagi na istotnych dla tematu zagadnieniach i pisanie na  temat. Nie należy przesadzać, pisanie z przesadnym entuzjazmem wygląda niewiarygodnie.

List referencyjny piszemy w języku angielskim i powinien zawierać nie więcej niż 4000 znaków.

This website uses cookies and third party services. OK