Stypendia2018-08-06T12:03:21+00:00

Stypendia

Studenci z krajów Unii Europejskiej, którzy myślą o złożeniu podania na uczelnie brytyjskie na rok akademicki 2018/2019, nadal będą mogli ubiegać się o stypendia i pożyczki  na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. 

Oznacza to, że studentom z Unii Europejskiej aplikującym  na studia licencjackie lub magisterskie w 2018/2019, nadal będzie przysługiwało prawo ubiegania się o pożyczki i granty nawet wtedy, gdy termin ukończenia studiów przypadnie już po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Uczelnie w Wielkiej Brytanii oferują swoim studentom stypendia, jednak nie należą one do najczęściej używanych źródeł finansowania edukacji oraz nie są tak popularne jak w Polsce. Można je uzyskać na studia licencjackie oraz magisterskie. Uczelnie mają własne pule stypendiów przeznaczonych zarówno dla osób starających się o przyjęcie na studia, jak i już studiujących.

Studenci z rodzin o niskich dochodach mogą otrzymać stypendium socjalne (‚Maintenance grant’). Stypendium socjalne jest bezzwrotne.  Takie stypendium  pomaga w finansowaniu części kosztów studiowania lub pomaga w utrzymaniu się studenta (wyżywienie, zakwaterowanie, dojazdy ).

Stypendium socjalne wpływa bezpośrednio na konto bankowe studenta.

Uniwersytety W UK oferują ponadto  dodatkowe stypendia i granty za wyniki w nauce lub za specjalne osiągnięcia np. sportowe, naukowe.
Niektóre uczelnie proponują również dodatkowe stypendia przyznawane tylko  studentom pewnych kierunków. Studenci mogą się również starać o dofinansowanie swoich projektów.

Warto przyłożyć się do matury, gdyż są uczelnie, które nagradzają swoich studentów- stypendium za świetnie zdaną mature.

Przykładowe stypendia na wybranych uniwersytetach:

Coventry University

2000 funtów dla 5 polskich studentów. Należy zdać 2 przedmioty rozszerzone na min 65% oraz osiągnąć średnią z matury 70% I  spelnic dodatkowe warunki:

  • motywacja oraz zademonstrowana pasja studiowania na Coventry

  • wyjątkowe doświadczenie zawodowe

 Aberystwyth University

500 funtów – stypendium socjalnego od uczelni na każdy rok studiów. Stypendium uzależnione jest tylko od wysokości dochodu rodziców (£0 – £35 000). 

Sport Bursary:  £500 za osiągnięcia sportowe (na 3 lata)

Music Bursary: £600 funtów, jeśli grasz na instrumencie, który można wykorzystać w orkiestrze symfonicznej (na 3 lata)

University of Cambridge

3500 funtów jest to najwyższe stypendium- jeśli dochód rodziców rocznie nie wynosi więcej niż 25 000 funtów  
jeśli wynosi on między 25 001 funtów i 42 620 funtów  rocznie, student otrzymuje cześć stypendium.

Liczba dostępnych stypendiów nie jest ograniczona – stypendium otrzyma każdy student, który spełnia jeden z powyższych warunków i aplikował o pożyczkę na czesne poprzez Student Finance England. Aplikacja odbywa się po otrzymaniu oferty poprzez stronę internetową.

Anglia Ruskin University

400 funtów jednorazowo na pierwszym roku studiów

Stypendium otrzymuje większość studentów na pierwszym roku

Wystarczy wypełnić wniosek o pożyczkę według naszej instrukcji a stypendium przyznawane jest automatycznie studentom, którzy spełnili wymogi.

South Wales University

2000 funtów na pierwszym roku; stypendium przyznawane jeśli uzyskasz średnio 80% z 2 przedmiotów rozszerzonych

należy wysłać aplikację do 29 kwietnia, następnie do 27 maja wysłać wniosek o stypendium (uczelnia wyśle Ci formularz mailem), do 17 czerwca należy potwierdzić ofertę od uczelni na UCAS Track

University of Bedfordshire

Matura powyżej 65% w tym jeden przedmiot rozszerzony- stypendium w wysokości 800 funtów rocznie.

This website uses cookies and third party services. OK