System Edukacji Wyższej w Wielkiej Brytanii2018-08-06T11:27:44+00:00

System Edukacji Wyższej w Wielkiej Brytanii

    

System edukacji wyższej w Wielkiej Brytanii jest drugim najlepszym system szkolnictwa na świecie. Stawia się tu nacisk na praktykę zawodową, a nie tylko na teoretyczne nauczanie, dlatego często studenci pracują w grupach nad  ambitnymi projektami, piszą ciekawe i kreatywne prace zaliczeniowe oraz podejmują inne działania, które uczą odważnego podejmowania strategii oraz decyzji w życiu zawodowym jak i prywatnym . Studenci na brytyjskich uczelniach pracują również nad różnego rodzaju projektami, które zlecają im konkretne firmy, a później  efekty ich pracy są wdrażane przez te przedsiębiorstwa.

Taka koncepcja szkolnictwa wyższego pozwala absolwentom uniwersytetów brytyjskich znaleźć pracę pod kątem swojego wykształcenia w przeciągu maksymalnie 6 miesięcy. Są oni wysoko cenieni przez pracodawców na całym świecie.

Organizacja szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii:

  • Universities (Uniwersytety) – są zróżnicowane pod względem wielkości, misji oraz historii. Są instytucjami zarządzanymi autonomicznie, posiadającymi prawo do określania i przydzielania stopni naukowych.

  • Colleges (koledże) i Institutions of Higher Education (Instytucje Edukacji Wyższej) – są to szkoły wyższe oferujące kursy zawodowe i akademickie w ramach wąskich specjalizacji.

 

Studia w Wielkiej Brytanii są dwustopniowe:

studia licencjackie (undergraduate)  – w Anglii trwają 3 lata a w Szkocji 4 lata, po zakończeniu uzyskuje sie dyplom zwany Bachelor.

Bachelor of Arts – nadawany jest po ukończeniu studiów humanistycznych lub artystycznych

Bachelor of Science – nadawany jest po ukończeniu studiów dotyczących nauk technicznychprzyrodniczych oraz ekonomiczych, kształconych w zakresie praktycznym, stosowanym i doświadczalnym.

Bachelor of Education – nadawany jest absolwentom szkół pedagogicznych

Bachelor of Engineering – nadawany jest absolwentom uczelni technicznych – jest to odpowiednik polskiego tytułu inżyniera.

Studia magisterskie (postgraduate ) – trwają 1-2 lata. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł Master’s degree.

W zależności od kierunków studiów będzie to:

Master of Arts ( MA ) – nadawany na kierunkach humanistycznych i nauk społecznych

Master of Science ( M.sc. ) – nadawany na kierunkach dotyczących nauk technicznychprzyrodniczych oraz ekonomiczych, kształconych w zakresie praktycznym, stosowanym i doświadczalnym.

Master of Business Administration (MBA ) – nadawany przez  uczelnie kształcące na kierunkach ekonomicznych i biznesowych.

Przyjęcie na studia licencjackie odbywa się za pośrednictwem centralnego systemu rekrutacji UCAS, natomiast na studia magisterskie odbywa się bezpośrednio poprzez wybrane placówki edukacyjne.

Uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii są  niezależnymi, autonomicznymi instytucjami, same regulują warunki rekrutacji oraz podejmują decyzje o przyjęciu kandydatów na studia.

O przyjęciu na studia wyższe decyduje:

Świadectwo Dojrzałości, oceny minimum B,B,C (odpowiednik dwóch ocen dobrych i jednej oceny dostatecznej, w ubieganiu się o studia na kierunkach psychologicznych, są to znacznie wyższe wymagania, oceny minimum AAB lub ABB)

Pozytywne przejście centralnego procesu rekrutacyjnego UCAS (rekrutacja za pośrednictwem aplikacyji UCAS dotyczy tylko studiów na poziomie undergraduate, na poziom postgraduate rekrutacja odbywa się bezpośrednio poprzez uniwersytety)

Kompetencje językowe np. (certyfikat IELTS, TOEFL , CPE ) znajomości języka na odpowiednim poziomie.

U kandydatów posiadających nową maturę zazwyczaj nie jest konieczne posiadanie certyfikatu językowego ale  konieczna jest wysoka ocena z matury z języka angielskiego.

Czesne dla Polaków, jako członków EU wynosi tyle samo, co dla studentów brytyjskich.

This website uses cookies and third party services. OK