Ubezpieczenie zdrowotne w Wielkiej Brytanii2018-08-06T12:12:11+00:00

Ubezpieczenie zdrowotne w Wielkiej Brytanii

Przed wyjazdem na Wyspy, warto dowiedzieć się jak funkcjonuje brytyjska służba zdrowia.

Wyjeżdżając na studia do Wielkiej Brytanii należy wystąpić z wnioskiem o wydanie EKUZ.

Wniosek taki należy złożyć w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu www.nfz.gov.pl.

O wydanie karty EKUZ mogą starać się wszyscy posiadający ubezpieczenie zdrowotne na terenie Polski.

Osoba będąca świadczeniobiorcą, udająca się na studia do Wielkiej Brytanii ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w tym kraju, na takich samych zasadach, jak osoby podlegające tamtejszemu ustawodawstwu.

Na podstawie EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które z powodów medycznych, stają się niezbędne w czasie pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Zgodnie z ustawodawstwem w większości państw członkowskich UE/EFTA pacjent zobowiązany jest do ponoszenia częściowych kosztów udzielanych mu rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jako jego współudział w kosztach leczenia. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat także przez polskiego świadczeniobiorcę. Koszty współpłacenia pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ. W przypadku korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie pobytu, należy możliwie najwcześniej okazać EKUZ lekarzowi lub administracji szpitala.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/wyjezdzam-do/wielka-brytania

Polacy pracujący legalnie w Wielkiej Brytanii wpisani są do Programu Rejestracji Pracowników – Workers Registration Scheme, opłacają także składki ubezpieczenia (National Insurance Contributions). To pozwala na korzystanie z pełnego katalogu państwowej opieki medycznej – National Health Service (NHS). Traktowani są jak rodowici Brytyjczycy. Podobnie sytuacja przedstawia się, jeśli prowadzisz swoją firmę, wtedy także odprowadzane są składki ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli jednak udajemy się do Wielkiej Brytanii i tam dopiero na miejscu szukamy pracy, nie możemy korzystać z darmowej służby zdrowia. Jeżeli nie znajdziemy wcześniej pracy, prawo do tego uzyskamy po roku przebywania na brytyjskim terytorium. W przypadku, gdy znajdziemy pracę, ubezpieczenie zdrowotne obejmuje nas od początku zatrudnienia.

Ubezpieczenie to pokrywa koszty wszelkiego leczenia szpitalnego i specjalistycznego, wliczając diagnostyczne badania i konsultacje ze specjalistami.

Bezpłatna opieka zdrowotna nie refunduje usług okulistycznych oraz stomatologicznych. Za badanie wzroku, czy dobranie odpowiednich szkieł korekcyjnych będzie trzeba uiścić opłatę. Opieka dentystyczna jest finansowana przez Państwo tylko częściowo. Dentysta w ramach NHS kosztuje nas jednak mniej od przyjmującego prywatnie, bo leczenie jest częściowo refundowane. Pacjent pokrywa 80% opłat, jednakże nie więcej niż 385 funtów. Jednak dostać się do stomatologa, który posiada jeszcze wolne miejsca na NHS jest bardzo trudno. Opieka dentystyczna jest bezpłatna dla kobiet w ciąży i osób do 18 roku życia.

Uprzywilejowanymi pacjentami, którzy nie płacą za żadne usługi w ramach NHS, włącznie z lekarstwami należą:

  • kobiety w ciąży i przez 12 miesięcy po porodzie,

  • dzieci do 16 roku życia,

  • uczniowie/studenci do 19 roku życia,

  • osoby po 60 roku życia.

Inni, za leki przepisane przez lekarza płacą stałą opłatę od recepty bez względu na wartość samego leku. Bezpłatne są natomiast środki antykoncepcyjne przepisane przez lekarza.

System opieki zdrowotnej (NHS) zapewnia pomoc medyczną każdemu, kto obecnie przebywa w UK i potrzebuje nagłej opieki medycznej. Nawet, jeśli taka osoba nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w UK.

This website uses cookies and third party services. OK